Да видиме: Кој има првенство на минување на оваа раскрсница?

Да видиме: Кој има првенство на минување на оваа раскрсница?

Кога има семафори на раскрсница, возачите не треба да размислуваат кој има првенство на минување и кој треба да помине пред да тргне напред – семафорите го прават тоа наместо нив.

Меѓутоа, кога има сообраќајни знаци на раскрсницата, може да настанат проблеми, па дури и несреќи, бидејќи возачите не знаат кој обично оди прв (или не го почитуваат).

Една таква раскрсница доведе до дебата на социјалните мрежи.
Имено, како што можете да видите на сликата, на раскрсницата има камион, автомобил и автобус. Пред камионот има знак за првенство на минување и тој треба да сврти лево.

Пред автомобилот стои знак за стоп и треба да сврти десно, додека пред автобусот има триаголник и да продолжи правецот.
„Автобусот го одржува правецот на движење. Ако камионот сврти надесно, тогаш ќе се движеше по патот со првенство на минување, бидејќи така продолжува. Кој има стоп оди последен.

„знаците со првенство на минување и знаците СТОП се од еднаква важност. Луѓето умираат поради овие глупави одговори “, се само дел од коментарите под фотографијата.

Дали го знаете редоследот на преминување на раскрсницата?

Одговорот е: прво оди камионот, па автомобилот, па автобусот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *