КОЈ БРОЈ Е СЛЕДЕН ВО ПРАЗНОТО ПОЛЕ? А НЕ Е БРОЈ 6! Никој не успеа да го реши ова! (ФОТО)

КОЈ БРОЈ Е СЛЕДЕН ВО ПРАЗНОТО ПОЛЕ? А НЕ Е БРОЈ 6! Никој не успеа да го реши ова! (ФОТО)

На порталот AWN (American Web Media) се појави интересна загатка која бара одговор на прашањето што треба да се напише во празното поле на оваа табела:

Се разбира, повеќето луѓе кои зјапаат во масата како од топ ќе кажат: број 6!

Навистина, во горната колона има непарни броеви 1, 3, 5, а во долната парен број 2 и 4, па логично би било следниот да биде шест.

Исто така, ако броиме по редослед – прво горната колона, па долната колона, низата би можела повторно да заврши на тој логичен начин: 1, 2, 3, 4, 5 и, се разбира, 6.

Сепак, веќе е забележано во поставувањето на задачите дека ова не е решение.

Размислете добро, трудете се, а доколку не можете да се сетите, одговорот можете да го најдете подолу, под текстот!

Целта на оваа загатка, меѓу другото, е да ги илустрира конфликтите меѓу оние кои ја нагласуваат важноста на математиката за секојдневниот живот и оние кои ја доведуваат во прашање.

Се разбира, сосема природно, кога сите гледаат броеви, почнуваат да размислуваат за решението во математички клуч, но овој пат бројките се таму за да асоцираат на нешто друго, а не броење и пресметковни операции.

Откако ќе ја погледнете следната слика, ќе ви биде јасно дека требаше да размислите за…

…рачен менувач на автомобилот и распоредот на брзината на него. Во празното поле оди R, обратно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *