Една задача, две решенија: Математички проблем кој „ги запали“ социјалните мрежи

Една задача, две решенија: Математички проблем кој „ги запали“ социјалните мрежи

Задачата е споделена на социјалните мрежи, а гласи: 60 ÷ 5 (7–5) =?

Луѓето се расправаат за две различни решенија.
Ако внесете задача поставена на овој начин во калкулаторот, тој прво ќе го реши делењето, а потоа она што е во заградата и ќе го прикаже решението 24.

Ако го решите според она што сте го научиле на училиште, т.е. според редоследот на математичките операции – множење, делење, собирање, одземање – редоследот ќе изгледа вака: 60 ​​÷ 5 (7–5) = 60 ÷ 5 (2) = 60 ÷ 10 = 6.

Две можни решенија предизвикаа општа дебата на социјалните мрежи, и додека некои повеќе веруваат во калкулаторите, други велат дека „решението не може да биде ништо друго освен 6“.

Што велите, кој е точниот резултат?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *