Луѓето што веруваат во Бог се многу посреќни од оние што не веруваат!

Луѓето што веруваат во Бог се многу посреќни од оние што не веруваат!
Многу истражувања покажале дека луѓето што веруваат во Бог се многу посреќни од оние што не веруваат!

Еве неколку причини за нивната среќа:
Луѓето што веруваат во Бог помалку се грижат за сите нешта кои им се случуваат бидејќи знаат дека не се сами и дека Бог се грижи за нив!
Молитвата е еден од главните клучеви за среќа….Луѓето кои се молат остваруваат духовна врска со Бог која им дава сила,мир,надеж….молитвата ги насочува да бараат помош од Бог,ги ослободува од стресот и им дава небесен мир…
Луѓето кои веруваат во Бог се посреќни бидејќи љубовта Божја делува на нив.

Помагањето на другите луѓе и правењето на добри дела ги исполнува и прави посреќни.
Несебичноста е еден од условите поради кои се многу посреќни.
Тие знаат дека Бог ги води и чува во текот на нивниот живот.
Ослободени се од чувството на вина и теретот на гревот кои ја заробуваат душата.
Бог е извор на нивната среќа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *