ЕВЕ ЗОШТО ЧАСОВНИКОТ СЕ НОСИ ТОКМУ НА ЛЕВАТА РАКА: Нема да верувате дека тоа е ТОКМУ причината

ЕВЕ ЗОШТО ЧАСОВНИКОТ СЕ НОСИ ТОКМУ НА ЛЕВАТА РАКА: Нема да верувате дека тоа е ТОКМУ причината

Општо прифатен факт е дека часовниците се носат на левата рака, но дали некогаш сте се запрашале зошто е тоа така?

Ако погледнете внимателно, ќе забележите дека има исклучоци од ова правило . Повеќето луѓе носат часовници на левиот зглоб, но некои ги носат и на десниот зглоб. Можеби сте слушнале дека мажите треба да носат часовници на левата рака, а жените на десната рака.

Зошто е тоа така?
За ова има логично и практично објаснување, но има и своја историска позадина.

До 20-тите години на минатиот век, луѓето, пред се мажите, носеа џебни часовници. Кога се појавија првите рачни часовници беа многу гломазни и тешки.

Бидејќи поголемиот дел од населението е деснак, тие големи часовници беа помалку вознемирувачки за левата рака; ако десната рака е зафатена, можете полесно да го погледнете времето лево.

Носењето часовници на помалку доминантната рака го намалува ризикот од оштетување на тој често многу скап додаток.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *