ШТО ЗНАЧИ ЗБОРОТ АМИН? Верниците постојано го користат, а повеќето не го знаат неговото значење

ШТО ЗНАЧИ ЗБОРОТ АМИН? Верниците постојано го користат, а повеќето не го знаат неговото значење

Ова е еден од ретките хебрејски зборови што влегле во литургијата на христијанската црква во непроменета форма поради неговата извонредна светост.

Во евангелијата се употребува дури 77 пати, а најмногу се става во устата на Спасителот. Амин е изјава за потврда што се наоѓа во хебрејската Библија, што значи „нека биде, навистина, без сомнение, неоспорно“.

Тоа е еден од ретките хебрејски зборови што влегле во литургијата на христијанската црква во непроменета форма поради нејзината извонредна светост: тоа не треба да чуди бидејќи во устата на Спасителот е ставено дваесет и осум пати во Евангелието според Матеј, а дваесет и шест пати во Евангелието според Јован.

Етимолошки, доаѓа од хебрејскиот глагол „аман“ што се преведува како „зајакнува, потврдува“. Меѓутоа, коренот на овој збор е генерално семитски и може да се најде на арамејскиот јазик на кој зборувал и проповедал самиот Исус Христос.

Зборот амин влегол во грчкиот јазик на раната црква од јудаизмот, а од грчки на латински, од кој потоа се проширил низ Западна Европа.

Овде треба да се каже една важна работа: латинскиот бил официјален јазик на Источното Римско Царство до 610 година, но во текот на целата историја на обединетата Римска империја и подоцна, грчкиот бил јазик на културата и филозофијата, а со тоа и на религијата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *