НАУЧНИЦИТЕ ОТКРИЛЕ ЗОШТО МАЖИТЕ ЖИВЕАТ ПОКРАТКО ОД ЖЕНИТЕ: Брзо им се уништува еден дел од телото, затоа страдаат од СРЦЕ И МОЗОЧЕН УДАР

Статистиката покажува дека мажите умираат во просек неколку години порано од жените. Научниците сугерираат дека проблемот е во забрзаното уништување на „машкиот“ Y хромозом што се јавува со возраста. Ова хромозомско влошување влијае на срцевиот мускул, а срцевите заболувања се водечка причина за смрт кај посилниот пол.

Во 2019 година, Светската здравствена организација (СЗО) спроведе анализа која се занимаваше со прашањето за очекуваниот животен век. Податоците се групирани според пол, возраст и ниво на приход. Во документот се забележува дека од 2000 до 2016 година, просечниот животен век во светот се зголемил од 66,5 на 72 години. За мажи тоа е 70,57 години, за жени – 75,06, односно 4,49 години повеќе.

Експертите на СЗО ги објаснија овие резултати со фактот дека во економски загрозените земји и општества, поради тешките услови за живот, недостатокот на соодветна медицинска нега и распространетоста на инфекции, луѓето често не живеат до природна возраст.Сепак, ова не е „чума“ од последно време. Низ историјата, на целата планета, мажите умирале пред жените. Традиционално, овој феномен се поврзува со војни, ризично однесување, недостаток на здравствена заштита и лоши навики. Со доаѓањето на медицинската статистика, беше откриено дека претставниците на посилниот пол имаат поголема веројатност да умрат од срцеви заболувања, белодробни заболувања, цироза на црниот дроб и мозочен удар.

За да ја објаснат оваа нееднаквост, научниците ја изнесоа хипотезата за „незаштитен Y хромозом“, според која кај хомогаметичкиот пол (кој создава само еден вид полови хромозоми), во случај на оштетување на еден од хромозомите, друг сличен може да преземе неговата функција. Ако тие се различни, секој дефект во нишката на ДНК доведува до генетско „распаѓање“ и, во крајна линија, скратен животен век.
Има и други објаснувања. На пример, хипотезата за „токсичен Y хромозом“. Американските биолози открија дека кај мушичката „машкиот“ Y хромозом влијае на активноста на гените на другите хромозоми и придонесува за појава на штетни мутации.

Друг биолошки механизам кој, според научниците, би можел да биде одговорен за предвремено стареење на мажите е клеточниот мозаицизам, кој се изразува во тоа што клетките имаат различни генотипови поради мутации. Со текот на времето, некои хромозоми значително се разредуваат, додека други целосно исчезнуваат.
Уште во 1960-тите, лекарите, броејќи го бројот на хромозоми во човечките леукоцити, забележале чудна појава. Кај мажите, со возраста, недостатокот на Y хромозом се зголемува во крвните клетки. Синдром на губење на мозаик на Y-хромозомот – mLOI, е забележан кај околу еден од пет мажи по 60-годишна возраст и кај 40 проценти од оние кои се постари од седумдесет години.

Подоцна се покажа дека тоа има сериозни здравствени последици – степенот на губење на мозаикот на „машкиот“ хромозом е директно поврзан со висок ризик од развој на сериозни болести поврзани со срцето, рак, како и општо намалување на животниот век.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *