МОЛИТВА – против магии, зли јазици и болести

МОЛИТВА – против магии, зли јазици и болести
Владико Господи Исусе Христе, Боже наш, Седржителу и Управителу на се! Свети и Свети Сеправолсвни, Царе над Царевите и Господар на господарите! Слава Тебе Кој живееш во безгранична светлина пред илјади и милиони свети Ангели и Архангели!

Прими ја мојата смирена молитва и направи секој што страда од лош дух или е маѓепсан од магии кои им штетат на Твоите луѓе, да се ослободи од нив и да се омиротвори неговиот дом, во Името на Отецот и Синот и Светиот Дух, Амин.

Ако магијата е ставена во праг, кожа, железо, под камен, под земја, под дрво, да се распрсне како чад или ако е напишана со мастило, крв човечка, крв на добиток или на риба, или со што и да е направена нека се распрсне од твоите раби. Ако магијата е врзана со многу јазли, е протната во коски, во гроб, низ игла, или фрлена во кладенец, како и да е направена,нека се ослободат Божјите слуги (имињата) од секакво зло дејство на нечестивиот дух, та, со смелост да викаат:
Господ е мојот заштитник, нема да се уплашам од никакво зло, зашто Ти, Господи, си со мене. Твојата десница ми дава спокој.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *