ШТО ПРВО ГЛЕДАТЕ НА СЛИКАТА – Тоа ќе открие колку брзо размислувате и врз основа на што донесувате одлуки

ШТО ПРВО ГЛЕДАТЕ НА СЛИКАТА – Тоа ќе открие колку брзо размислувате и врз основа на што донесувате одлуки

Која страна на мозокот е подоминантна кај вас?
Човечкиот мозок е поделен на две хемисфери, но едната е секогаш подоминантна. Во зависност од тоа дали повеќе се потпирате на левата или десната хемисфера на мозокот, зависи од тоа колку брзо размислувате и врз основа на што донесувате заклучоци, но и одлуки.
„Погледнете“ во оптичката илузија и забележете што прво видовте – фигура на жена или лице на маж.

Ако прво видовте женско тело
Кај вас, левата хемисфера на мозокот е подоминантна. Пред да донесете заклучок, прво добро ги разгледувате фактите, бидејќи не сакате да донесете одлука „набрзина“.

Вие сте креативни, флексибилни, но во исто време и чувствителни и емпатични. Секогаш размислувате да не ги повредите луѓето околу вас.

Ако прво видовте машко лице
Вашата десна церебрална хемисфера е подоминантна. Кога размислувате за нешто, најпрво доаѓате до заклучок, и само тогаш наоѓате причини да го поддржите.

Размислувате побрзо од другите и веројатно не ви треба многу време да донесете одлука. Со таа брзина, може да направите грешка и ненамерно да повредите други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *