Сите ние сме само патници во овој свет

Сите ние сме само патници во овој свет
Некој патник пронашол одморалиште во картузијанскиот манастир. Бил многу зачуден од нивната строга скромност во нивните ќелии па ги запрашал монасите..
Некој патник пронашол одморалиште во картузијанскиот манастир. Бил многу зачуден од нивната строга скромност во нивните ќелии па ги запрашал монасите:

„Каде ви е покуќнината?“
Монасите на тоа подготвено рекле:
„А каде е вашата покуќнина?“
„Мојата?“ – збунето прашал патникот. „Јас сум тука само на поминување!“
„И ние така“ – одговориле монасите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *